:
Tukhtaev Bunyodbek Akmal ogli

:
Tashkent

:
Dinamo2

:

:
03.11.1998

: