:
Atajonov Aminboy Norboy ugli

:
Xonqa

:
Xorezm vil

:

:
14.12.1998

: