:
Masharibov Aliyjon Maqsudovich

:
Bogot tumani

:
Xorezm vil

:

:
20.01.2000

: