:
Yuldashova Ruskajon Quvandiqovna

:
Shovat tumani

:
Xorezm vil

:

:
27.11.2000

: