:
Qalandarova Nigora Otanazar qizi

:
Bogat tumani

:
Xorezm vil

:

:
13.03.1998

: