:
Allayorov Anvarbek Maksudbekovich

:
Urganch

:
Xorezm vil

:

:
29.08.1996

: