:
Ismailov Oybek Kuvandik ogli

:
Urganch

:
Xorezm vil

:

:
21.09.1996

: