:
Saidova Xurshida Satimboevna

:
Urganch shahar

:
Xorezm vil

:

:
02.04.2000

: