:
Urinboyev Eldor Maxmut ugli

:
Arnasoy

:
OZK

:

:
13.11.1998

: