:
Saidova Sadoqat Otkirjon qizi

:
Namangan

:
NOZK

:

:
25.09.1999

: