:
Abdullayev Elbek Tuyli ogli

:
Samarkand

:
SamOZK

:

:
02.01.1998

: