:
Ruziyev Shoxruz Jumaboy ogli

:
Samarkand

:
SamOZK

:

:
10.08.1999

: