:
Turakulov Beknazar Suyarkulovich

:
Samarkand

:
SamOZK

:

:
06.01.1999

: