:
Buronova Barno Nomoz qizi

:
Samarkand

:
SamOSMM

:

:
18.07.2000

: