:
Ochilov Jasurbek Oybek ugli

:
Kashkadarya Guzor t

:
Kashkadarya

:

:
05.11.1999

: