:
Normuminov Arnold Mirtemir ugli

:
Kashkadarya Qarshi t

:
Kashkadarya

:

:
25.10.2000

: