:
Norboyev Ibratjon Baxtiyor ugli

:
Kashkadarya Koson t

:
Kashkadarya

:

:
11.12.1998

: