:
Boynazarov Jaloliddin Nasriddin ugli

:
Uzbekiston

:
Surxon

:

:
01.01.2000

: